3D Max Kursu

 3D Max Kursu

Kimler Katılabilir;
3D Max Kursu; Üç boyutlu modelleme ile çalışan veya çalışacak olan tüm teknik ressam, mimar, mühendis, tasarımcılara yönelik bir eğitim paketidir.

Kurs İçeriği
- Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı.
- Basit iki ve üç boyutlu şekiller oluşturma.
- Şekiller üzerinde hizalama işlemleri.
- Transform işemleri (Taşıma, Döndürme, Büyütme işlemleri).
- Sub-Object (Alt obje) kavramı.
- Modifier (Değiştiriciler).
- AutoCAD' deki bir çizimin 3D Max' te açılması ve üzerinde değişik işlemler yapılması.
- Şekillere malzeme atama.
- Ortama ışık yerleştirme.
- Kamera yerleştirme.
- Animasyon oluşturma.
- Render işlemleri ve ilgili ayarlar.
- Ortama değişik efektler eklemek.
- Path Animasyonu.