Çocuklar için Özel Programlar

Dil eğitimine ne kadar küçük yaşlarda başlanırsa o kadar isabetli olur. Bu amaçla MEB ilkokul 2.sınıfdan başlamak üzere müfredata İngilizce koymuştur. Sınıfların kalabalık, branş öğretmenlerinin az olması ve daha başka bir takım sebeplerle maalesef okullarımızda dil eğitimi etkin bir şekilde verilememektedir. Kursumuz, iyi bir temel almaları amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, seviyelerine uygun bir şekilde takviye programları düzenlemektedir. Bu programımız 2, 3, 4 ve 5. sınıflar için haftada 1 gün 3'er saatten toplam 90 saat; 6, 7 ve 8. sınıflar içinde hafta sonları haftada 2 gün 2 şer saatten haftada 4 toplamda 120 saatten oluşmaktadır. Bu programlarımızda çocuklarımıza İngilizce öğretimi açısından deneyimli ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından, onları sıkmadan, İngilizce'yi sevdirerek, en fazla 16 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir. Bu programlarımız sadece herhangi bir sınıfa takviye programı olmayıp, 7-14 yaş grubu çocuklarımız için genel bir İngilizce eğitim programıdır. Bu programıza katılan öğrencilerimiz devam ettikleri sınıflar ve İngilizce seviyeleri gözönünde bulundurularak gruplandırılırlar. Bu programlarımıza katılan öğrencilerimizin İngilizce başarısı, sadece okuldaki dersinde artmaz aynı zamanda da genel İngilizce sınavlarında da iyi sonuçlar alırlar. İngilizceyi sadece dilbilgisi düzeyinde değil, dinleme, yazma ve konuşma boyutlarıyla da öğrenirler. 
Ağaç yaşken eğilir, dil çocukken daha iyi öğrenilir!..